Structure

Board


President: Gennady Kuzmenok

Vice-president: Lyubov Perederyaeva

Secretary: Evgenia Barinova (info@spp.org.ru)

Board members: Gennady Kuzmenok, Lyubov Peredryaeva, Irina Korosteleva, Evgenia Barinova, Valeriy Filimonov, Mikhail Romashkevitch, Vera Balabanova

Revision Commission: Amalia Baskuryan, Nadezhda Zharinova

Board email: board@spp.org.ru

News