29-я юбилейная конференция ОПП (июнь 2018 г.)

28-я конференция ОПП (ноябрь 2017 г.)

Конференция «ПСИХОСОМАТИКА И НЕЙРОПСИХОАНАЛИЗ: ДВА ВЗГЛЯДА» (май 2017 г.)

27-я конференция ОПП (июнь 2017 г.)

26-я конференция ОПП (ноябрь 2016 г.)

25-я конференция ОПП (апрель 2016 г.)

Конференция «Тело в психоанализе – история и перспектива» (июнь 2016 г.)

24-я конференция ОПП (ноябрь 2015 г.)

23-я конференция ОПП (май 2015 г.)

22-я конференция ОПП (ноябрь 2014 г.)

21-я конференция ОПП (май 2014 г.)

20-я конференция ОПП (ноябрь 2013 г.)

19-я конференция ОПП (май 2013 г.)

18-я конференция ОПП Юбилейная (декабрь 2012 г.)

17-я конференция ОПП (май 2012 г.)

16-я конференция ОПП (ноябрь 2011 г.)

15-я конференция ОПП (июнь 2011 г.)

14-я конференция ОПП (декабрь 2010 г.)

13-я конференция ОПП (июнь 2010 г.)

12-я конференция ОПП (декабрь 2009 г.)

11-я конференция ОПП (март 2009 г.)

10-я конференция ОПП (ноябрь 2008 г.)

9-я конференция ОПП (май 2008 г.)

8-я конференция ОПП (апрель 2007 г.)

7-я конференция ОПП (декабрь 2006 г.)

6-я конференция ОПП (май 2006 г.)

5-я конференция ОПП (май 2005 г.)

4-я конференция ОПП (ноябрь 2004 г.)

3-я конференция ОПП (июнь 2004 г.)

2-я конференция ОПП (февраль 2004 г.)

1-я конференция ОПП (ноябрь 2003 г.)

Новости